Počet psov: 935

Zistenie predpokladaného rodokmeni


Otec Matka
zadajte číslo psa alebo číslo zápisu PK (Člp) zadajte číslo psa alebo číslo zápisu PK (Člp)